Proximus mobiel doorschakelen

Proximus mobiel abonnees kunnen gratis mobiel oproepen doorschakelen naar voicemail of naar een ander nummer. Deze doorschakeling vindt plaats wanneer u niet opneemt of in gesprek bent.

Proximus doorschakelen met korte code

Het inschakelen van het doorschakelen van oproepen doet u door een verkort functienummer te gebruiken. Na activatie hoort wie u belt een onderbroken toon om te zeggen dat de oproep wordt doorgeschakeld.

Oproepen onmiddelijk doorschakelen

  • Activeer: typ **21*Telefoonnummer# en druk op de beltoets. In de plaats van Telefoonnummer vult u het nummer in waarnaar u uw oproepen wilt doorschakelen.
  • Deactiveer: typ ##21# en druk op de beltoets.
  • Heractiveer: typ **21# en druk op de beltoets om de doorschakeling naar het laatst gebruikte doorschakelnummer opnieuw te activeren.

Telkens als u de directe doorschakeling activeert, deactiveert of heractiveert, hoort u een snel onderbroken toon als bevestiging.

Telefoon doorschakelen na 15 seconden

  • Activeer: typ **61*Telefoonnummer# en druk op de beltoets. In de plaats van Telefoonnummer vult u het nummer in waarnaar u uw oproepen wilt doorschakelen.
  • Deactiveer: typ ##61# en druk op de beltoets.
  • Heractiveer: typ **61# en druk op de beltoets om de doorschakeling naar het laatst gebruikte doorschakelnummer opnieuw te activeren.

Oproepen doorschakelen bij bezet

  • Activeer: typ **67*Telefoonnummer# en druk op de beltoets. In de plaats van Telefoonnummer vult u het nummer in waarnaar u uw oproepen wilt doorschakelen
  • Deactiveer: typ ##67# en druk op de beltoets.
  • Heractiveer: typ **67# en druk op de beltoets om de doorschakeling naar het laatst gebruikte doorschakelnummer opnieuw te activeren.