Disclaimer


De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Doorschakelen.com en hoewel wij ons inspannen om de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen enkele garantie of waarborg, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafieken op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid van dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade, of enige schade of verlies wat dan ook voortkomend uit het verlies van gegevens of winst, voortkomend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u links naar andere websites vinden die niet onder de controle van Doorschakelen.com vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die daarin worden uitgedrukt.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel en continu te laten functioneren. Echter, Doorschakelen.com neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de website die tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Translated into English

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Doorschakelen.com and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Doorschakelen.com. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Doorschakelen.com takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.