Privacy Policy 


Bij Doorschakelen.com is de privacy van onze bezoekers van het grootste belang voor ons. Dit privacybeleid document beschrijft de soorten persoonlijke informatie die wordt ontvangen en verzameld door Doorschakelen.com en hoe deze wordt gebruikt.

Logbestanden

Net als veel andere websites maakt [sitenaam] gebruik van logbestanden. De informatie in de logbestanden omvat internet protocol (IP) adressen, type browser, Internet Service Provider (ISP), datum/tijdstempel, verwijzende/exit-pagina's, en het aantal klikken om trends te analyseren, de site te beheren, de beweging van gebruikers rond de site te volgen, en demografische informatie te verzamelen. IP-adressen en andere dergelijke informatie zijn niet gekoppeld aan enige informatie die persoonlijk identificeerbaar is.

Cookies en Web Beacons

Doorschakelen.com gebruikt cookies om informatie op te slaan over de voorkeuren van bezoekers, om gebruikers specifieke informatie vast te leggen over welke pagina's de gebruiker bezoekt of bezoekt, en om de inhoud van webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers of andere informatie die de bezoeker via hun browser verzendt.

Double Click DART-cookie

Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties te leveren op Doorschakelen.com. Google's gebruik van de DART-cookie stelt het in staat om advertenties te leveren aan gebruikers op basis van hun bezoek aan [sitenaam] en andere sites op het internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door de Google-advertentie en inhoudsnetwerk privacy beleid te bezoeken op de volgende URL - https://www.google.com/policies/privacy/. Deze externe advertentieservers of advertentienetwerken gebruiken technologie voor de advertenties en links die verschijnen op Doorschakelen.com en worden rechtstreeks naar uw browsers gestuurd. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Andere technologie├źn (zoals cookies, JavaScript of Web Beacons) kunnen ook worden gebruikt door de externe advertentienetwerken om de effectiviteit van hun advertenties te meten en/of om de reclame-inhoud die u ziet te personaliseren.

Doorschakelen.com heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

U moet de respectievelijke privacy beleid van deze externe advertentieservers raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun praktijken en voor instructies over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde praktijken. Het privacy beleid van Doorschakelen.com is niet van toepassing op, en we kunnen de activiteiten van dergelijke andere adverteerders of websites niet beheersen.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw individuele browseropties. Meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers is te vinden op de respectievelijke websites van de browsers.

Translated into English 

At Doorschakelen.com, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by Doorschakelen.com and how it is used.

Log Files

Like many other Web sites, Doorschakelen.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol (IP) addresses, type of browser, Internet Service Provider (ISP), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user's movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons

Doorschakelen.com does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie

Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on Doorschakelen.com. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to Doorschakelen.com and other sites on the Internet. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - https://www.google.com/policies/privacy/. These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on Doorschakelen.com] send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

Doorschakelen.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. Doorschakelen.com's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browser's respective websites.