Disclaimer

Doorschakelen.com besteed zeer veel aandacht en tijd aan het beheren van deze website waarbij wij de informatie met grootst mogelijke zorg verwerken, het is echter mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Doorschakelen.com is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade die is veroorzaakt door typ, spel, technische fouten of nalatigheden die op de website voorkomen/ worden vertoond.

Tevens is Doorschakelen.com niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie of ter beschikking stellen van de diensten, ook niet voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site, diensten en of link verwijzingen naar derde. Doorschakelen.com is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de website noch voor de verwerkingssnelheid ervan en is niet aansprakelijk voor de eventuele (gevolg)schade die hieruit mocht voortvloeien.